Wczytywanie...

Materiały kampanijne

Ulotki informacyjne przygotowane w ramach kampanii Stop Elektrowni Północ.

Miesięcznik Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie jest jedynym w Polsce pismem, które odważnie, dociekliwie i bez pardonu opisuje problemy niszczenia i ochrony przyrody. Krytykujemy konformizm urzędników państwowych, chciwość sektora biznesowego, marazm i apatyczność tzw. ruchu ekologicznego, które są przyczynami postępującego niszczenia najcenniejszych miejsc przyrodniczych.

Podejmujemy kontrowersyjne sprawy, których unikają inne media ekologiczne. Gwarantujemy najświeższe informacje, trudne tematy, skuteczne działania. Mamy własne zdanie.

Czy w związku z budową Elektrowni Północ istnieje groźba opadania wód podziemnych?

Tak. Eksperci z dziedziny hydrologii biją na alarm. Ich analiza potwierdziła, że odwodnienie prowadzone na potrzeby prac budowlanych okresowo spowoduje powstanie leja depresji. Może to doprowadzić do czasowego zaniku rzeki Drybok oraz do wyschnięcia w okolicy kopanych studni gospodarskich. Po zakończeniu budowy lej depresji wypełni się wodą. Substancje, które powstały w glebie w wyniku reakcji chemicznych z powietrzem, mogą przeniknąć do wód podziemnych i zmienić ich skład. W rezultacie woda stanie się niezdatna do użytku.
»