Wczytywanie...
Mariusz Śledź, radny Pelplina, miłośnik regionu kociewskiego
9-11-2015

Mariusz Śledź, radny Pelplina, miłośnik regionu kociewskiego

Radni Rady Miejskiej w Pelplinie otrzymali opracowania, z których wynika, że nasza gmina ma wszelkie warunki ku temu, aby wytworzyć wystarczającą ilość prądu, ciepła i gazu w oparciu o źródła odnawialne. Powstaną także miejsca pracy, będą wpływy nie tylko do budżetu gminy, ale także i do budżetów mieszkańców, natomiast ryzyko skażenia środowiska praktycznie nie istnieje. Uważam, że to jest właściwy kierunek rozwoju energetyki w naszej gminie i całym regionie. Czytaj dalej »

Czy w związku z budową Elektrowni Północ istnieje groźba opadania wód podziemnych?

Tak. Eksperci z dziedziny hydrologii biją na alarm. Ich analiza potwierdziła, że odwodnienie prowadzone na potrzeby prac budowlanych okresowo spowoduje powstanie leja depresji. Może to doprowadzić do czasowego zaniku rzeki Drybok oraz do wyschnięcia w okolicy kopanych studni gospodarskich. Po zakończeniu budowy lej depresji wypełni się wodą. Substancje, które powstały w glebie w wyniku reakcji chemicznych z powietrzem, mogą przeniknąć do wód podziemnych i zmienić ich skład. W rezultacie woda stanie się niezdatna do użytku.
»