Wczytywanie...

Elektrownie na paliwa kopalne należą do rządów i korporacji, energię z OZE produkują zwykli ludzie. Przyszłość energetyki to prosumenci, lokalne grupy i kooperatywy energetyczne i oparte na OZE małe elektrownie, które należą do lokalnej społeczności. Mieszkańcy produkują prąd i ciepło wspólnie, są niezależni i odporni na wzrost cen paliwa. Dzięki demokracji energetycznej zyskują kontrolę nad produkcją energii, zdrowie, bezpieczeństwo i niezależność.

Rozproszone mikroinstalacje OZE (dachy pokryte panelami słonecznymi, mikrowiatraki, małe biogazownie) połączone inteligentną siecią SMART GRID razem tworzą wirtualną elektrownię, która nie zanieczyszcza powietrza i należy do zwykłych ludzi, a nie korporacji. Województwa zachodniopomorskie i pomorskie mają najlepsze warunki do tworzenia takich elektrowni w Polsce!

OZE to znacznie większa korzyść dla gminy niż budowa elektrowni. Czy wiesz, jaka wartość dodana zostaje w regionie? W przypadku budowy elektrowni węglowej – 15%, w przypadku rozwoju energetyki odnawialnej – aż 80%.

Zamiast zapraszać inwestorów, by zarabiali kosztem naszego zdrowia i środowiska, sami inwestujmy w zdrowie ludzi i czyste środowisko – nasz najważniejszy kapitał.