Wczytywanie...

Inwestor obiecuje, że Elektrownia Północ stworzy kilkaset miejsc pracy, jednak będzie to zatrudnienie głównie dla specjalistów spoza regionu. Tymczasem OZE tworzą tysiące lokalnych miejsc pracy. W Polsce już około 35 tys. ludzi pracuje w sektorze OZE. Do roku 2020 może powstać prawie 350 tys. miejsc pracy związanych z energetyką odnawialną. Instytut Energetyki Odnawialnej i Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej szacują, że do 2020 roku rynek tylko mikroinstalacji w Polsce wzrośnie z 4,5 do 26 mld złotych, tworząc 54 tys. zielonych miejsc pracy, a liczba prosumentek i prosumentów OZE wyniesie 2,5 mln.

Nowe zawody związane z OZE zatrzymują w regionie ludzi młodych. Podczas gdy inwestycje w paliwa kopalne tworzą miejsca pracy prawie wyłącznie dla mężczyzn, OZE są szansą na aktywizację zawodową kobiet, które stanowią większość z 14 mln osób mieszkających w Polsce poza dużymi miastami. W wielu krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, dąży się do tego, by „kobiety stały się kluczowymi udziałowcami rozwoju zielonej gospodarki”.