Wczytywanie...

Pomorze to jeden z najlepszych w Polsce regionów do rozwoju obywatelskiej energetyki odnawialnej. Jego potencjał jest tak duży, że jest nazywane „zagłębiem słońca i wiatru”. Wysoka kultura rolna regionu sprzyja rozwojowi małych, gminnych biogazowni, w których produkuje się paliwo z odpadów z produkcji rolnej i innych resztek organicznych. Olbrzymią szansę dla regionu, jaką daje rozwój OZE, opisano między innymi w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze, w ramach którego województwo pomorskie w latach 2014-2020 zainwestuje 300 mln euro w rozwój OZE i oszczędne wykorzystanie energii.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze kładzie nacisk na potencjał rozwoju OZE na Pomorzu:

„Region dysponuje znaczącym potencjałem dla rozwoju energetyki odnawialnej. Na obszarze całego województwa panują korzystne warunki do rozwoju energetyki słonecznej, a wybrzeże Bałtyku i przyległe obszary morskie zaliczane są do terenów uprzywilejowanych pod względem zasobów energii wiatru.” Kluczowe priorytety w strategii rozwoju regionu na najbliższe lata to wiedza i innowacje, które „mogą się przyczynić nie tylko do poprawy stanu środowiska, lecz także do rozwoju gospodarczego i społecznego. Poszukiwania innowacyjnych specjalizacji dla regionu mogą się koncentrować wokół kwestii (…) oszczędności energii, odnawialnych źródeł energii, ograniczeniem emisji w przedsiębiorstwach, wprowadzaniem nowych energooszczędnych technologii i produktów”.

Program jasno określa szanse dla Pomorze: to rozwój energetyki odnawialnej i rozproszonej oraz poprawa efektywności energetycznej, czyli zmniejszenie strat energii podczas jej wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i wykorzystania przez konsumentów. To także ochrona środowiska: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, zapobieganie zagrożeniom i adaptacje do zmian klimatu oraz zrównoważone gospodarowanie dostępnymi zasobami. W programie wskazano też, co jest dziś zagrożeniem dla Pomorza: wzrost oddziaływania sektora przemysłowej energetyki na środowisko i zahamowanie rozwoju energetyki rozproszonej i inteligentnych sieci.