Wczytywanie...

Przykłady innych krajów pokazują, że można czerpać wystarczającą ilość energii z odnawialnych źródeł. Nie tylko kraje tropikalne mają szansę stać się w 100% energetycznie „odnawialne”.

W lipcu 2015 roku Niemcy pobiły kolejny rekord – wyprodukowały z odnawialnych źródeł aż 78% energii. Rocznie OZE – głównie słońce, biogaz i wiatr – zapewniają im już 28% energii. W pierwszej połowie 2014 roku nasi zachodni sąsiedzi wyprodukowali w sumie rekordowe 81 TWh – tyle, ile Polska w tym czasie zużyła całej energii elektrycznej.

Polska leży dokładnie w tej samej strefie klimatycznej co Niemcy i ma takie same warunki do rozwoju OZE. Możemy czerpać 100% energii z odnawialnych źródeł. 75% udziału OZE w miksie energetycznym moglibyśmy osiągnąć już w 2050 roku. Mamy też olbrzymi potencjał w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, która pozwoli zaoszczędzić nawet 70% traconej obecnie energii, czyli zmniejszyć zapotrzebowanie na prąd i ciepło.