Wczytywanie...

Zmiany klimatu są spowodowane obecnością w atmosferze coraz większej ilości gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2) i metan, które działają jak szklarnia – zatrzymują ciepło słońca w atmosferze, powodując podgrzanie planety. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że za globalne ocieplenie odpowiada działalność człowieka – emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze spalania paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu.

Węgiel jest tym paliwem, które ma najgorszy wpływ na klimat. Energetyka węglowa odpowiada za 44% światowych emisji CO2.

Naukowcy i światowi przywódcy są zgodni – zmiany klimatu to największe zagrożenie, przed którym stanęła ludzkość. Oznaczają podniesienie poziomu oceanów i zalanie wybrzeży, katastrofalne susze i powodzie, wymieranie gatunków, zabójcze fale upałów i epidemie chorób tropikalnych, niedobór wody i globalny kryzys żywnościowy, migracje całych narodów, wojny i śmierć milionów ludzi. Tylko utrzymanie ocieplenia poniżej 2°C zapewni naszej cywilizacji przetrwanie, wymaga jednak całkowitego odejścia od paliw kopalnych.