Wczytywanie...

Podczas postępowania prawno-administracyjnego lokalni mieszkańcy wspierani przez organizacje społeczne ujawnili rażące błędy w dokumentacji, które dotyczącą wpływu inwestycji na środowisko oraz przypadki utrudniania społeczeństwu udziału w samym postępowaniu. W rezultacie inwestor stracił część pozwoleń, a termin realizacji inwestycji uległ znacznemu przesunięciu i obecnie nie jest znany.

Pozwolenie na budowę dla głównej inwestycji: uchylone, odwołanie inwestora.

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych: brak.

Pozwolenie na budowę dla magistrali wodno-ściekowej: brak, postępowanie zawieszone.

Pozwolenie na budowę dla linii przesyłowych: brak.

Pozwolenie zintegrowane: postępowanie zawieszone na wniosek inwestora.

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy i czy w ogóle pozwolenia te zostaną wydane i czy cały proces zakończy się pozytywnie dla inwestora.