Wczytywanie...

Elektrownia Północ została zaplanowana z dużym rozmachem – miała składać się z dwóch bloków o łącznej mocy 2000 MWe, była więc największą z nowych elektrowni węglowych planowanych w Europie.

W czerwcu 2014 roku inwestor opublikował nowy projekt budowlany, który przyniósł szereg zmian, w tym zmniejszenie mocy elektrowni o 400 MWe. Odchudzony projekt zakłada budowę dwóch 800-megawatowych bloków. Zmniejszono też ilość węgla, który byłby spalany w elektrowni: z 4,6 do 3,7 milionów ton rocznie dla obu bloków.

Budowę pierwszego zakładano na rok 2019, drugiego – na nieokreśloną przyszłość. Nowy raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko nie wyklucza też możliwości rezygnacji inwestora z budowy, nawet pomimo znacznego zaawansowania prac nad projektem i poniesionych kosztów w wysokości ponad 80 mln zł.