Wczytywanie...

Elektrownia Północ byłaby jedną z największych elektrowni węglowych w Polsce. Rocznie spaliłaby ok. 3,7 mln ton węgla kamiennego.

Według projektu w skład głównej budowli wchodzą chłodnie kominowe i inne obiekty technologiczne: kotłownia, maszynownia, magazyny surowcowe i magazyny odpadów i produktów ubocznych spalania węgla wraz z systemami ich transportu, oczyszczalnia ścieków i zamknięty układ wody chłodzącej. Chłodnie kominowe będą miały co najmniej 160 m wysokości i znajdą się tym samym wśród największych budynków w Polsce.