Wczytywanie...

Już drugi raz pozwolenie na budowę dla Elektrowni Północ jest przedmiotem oceny organów administracji i znowu można mieć poważne wątpliwości co do zasadności tej inwestycji oraz jej skutków dla środowiska. Od samego początku wskazujemy na problemy m. in. z emisją szkodliwych substancji do powietrza, w tym zwłaszcza metali ciężkich. Naszym zdaniem obliczenia inwestora i starosty tczewskiego w tym zakresie są zupełnie niemiarodajne, a niestety to one stały się jednym z fundamentów, na bazie których wydana została decyzja pierwszej instancji. Dotknięta jest ona też innymi wadami, na które wskazaliśmy w odwołaniu. Niestety obawiamy się, że nasze argumenty, oraz argumenty innych uczestników, nie zostaną wysłuchane, a konstrukcja oparta na wadliwych przesłankach technicznych i prawnych powstanie ze szkodą dla środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń. Mamy jednak nadzieję, że tak się nie stanie, i dlatego będziemy nadal aktywnie uczestniczyć w tej sprawie.