Wczytywanie...

Gleby I-III klasy o najwyższej przydatności produkcyjnej są niezwykle cenne, dlatego zgodnie z prawem nie mogą zostać przekształcone w tereny nierolnicze i przeznaczone pod inwestycje bez zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Elektrownia Północ ma stanąć na glebach II i III klasy. Tereny te były dotąd klasyfikowane jako grunty orne wysokiej jakości, co powinno uniemożliwić przekształcenie ich w teren nierolniczy. Na potrzeby budowy elektrowni klasa gleb została jednak sztucznie obniżona. W ten sposób inwestor obszedł prawo i zamierza zdegradować cenne gleby na obszarze co najmniej 156,3 ha.