Wczytywanie...

Region Kociewia, gdzie ma powstać Elektrownia Północ, jest znany z wysokiej jakości plonów i kultury rolnej. Czyste środowisko i gleby wysokiej klasy czynią z obszarów położonych na terenie elektrowni i wokół niej najcenniejsze zasoby rolnicze w Polsce. Uprawa ziemi jest podstawowym źródłem utrzymania wielu kociewskich rodzin. Dzięki glebom wysokiej jakości i czystemu środowisku region posiada bardzo korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i ekoturystyki. Jeżeli tereny te zostaną przeznaczone na cele przemysłowe lub będą musiały pełnić rolę bufora oddziaływań planowanej Elektrowni Północ, to inwestycja może spowodować degradację gleb lub konieczność całkowitego wyłączenia ich z produkcji rolnej.

Zanieczyszczenia z Elektrowni Północ będą miały negatywny wpływ na najcenniejsze tereny rolnicze północnej Polski. W zasięgu jej bezpośredniego odziaływania znajdzie się nie tylko Kociewie, ale także Żuławy Wiślane i Mazury.