Wczytywanie...

Rolniczy region znany z wysokiej jakości plonów jest szczególnie wrażliwy na zaburzenia stosunków wodnych. To od stanu wód zależy byt mieszkańców, którzy utrzymują się z uprawy kociewskiej ziemi. Budowa Elektrowni Północ oznacza zanieczyszczenie wód i zaburzenie stosunków wodnych w okolicy.

Hydrolodzy wskazują, że inwestycja ta niesie ze sobą poważne ryzyko powstania leja depresji, obniżenia lustra wód podziemnych i okresowego wysychania rzeki Drybok. Wpłynie też negatywnie na wodę w studniach gospodarskich, a zanieczyszczone wody podziemne mogą stać się całkowicie niezdatne do użytku. Dla regionu rolniczego, jakim jest Kociewie, oznaczałoby to katastrofę.