Wczytywanie...

Pracujący sprzęt budowlany będzie doskonale słyszalny w całej okolicy. Po zakończeniu budowy Elektrownia też nie będzie pracować bezgłośnie – źródłem hałasu będą między innymi chłodnie kominowe i wentylatory spalin. Do tego dojdą jeszcze odgłosy pracujących transformatorów w stacji przekaźnikowej prądu oraz wzmożony ruch drogowy – samochody i ciężarówki kursujące z i do Elektrowni Północ, ponad 150 na dobę – oraz pociągowy. Inwestor przewiduje, że do elektrowni będzie przyjeżdżać 7 składów wiozących węgiel i 2 odbierające odpady na dobę, plus 6-7 innych w tygodniu, maksymalnie 22 składy na dobę. Mieszkańcy będą mieli do wyboru albo hałas, albo stawianie w okolicy szpecących krajobraz ekranów akustycznych, często długich na kilkaset metrów.