Wczytywanie...

Inwestor szacuje, że w Elektrowni Północ będzie pracować na stałe około 300 osób. Eksperci oszacowali, że w czasie jej działania zanieczyszczenie powietrza z Elektrowni Północ może spowodować nawet około 469 przedwczesnych zgonów, ponad 5000 utraconych lat życia i prawie 470 000 dni pracy straconych na hospitalizację i leczenie. Koszty finansowe związane tylko z utratą zdrowia spowodowaną przez Elektrownię Północ zostały oszacowane na gigantyczną sumę oscylującą między 363 mln a 1,107 mld euro. Cena spadku jakości plonów oraz utraty miejsc pracy w rolnictwie i turystyce pozostaje nieznana. Koszty te poniesie głównie lokalna społeczność.