Wczytywanie...

Elektrownia Północ uwolni do środowiska tony metali ciężkich, takich jak: rtęć, ołów, kadm, arsen i chrom. Metale ciężkie są bardzo toksyczne i niebezpieczne dla organizmów żywych. Wywołują szereg groźnych chorób, są rakotwórcze. Metale ciężkie odkładają się w roślinach i zwierzętach, które potem spożywamy. Przede wszystkim ołów i kadm, które osiągają wysokie stężenie w ciałach ryb, a następnie spożywane – dostają się do organizmów ludzi.

Inwestor Elektrowni Północ drastycznie zaniżył prognozowany poziom emisji najbardzej toksycznych metali ciężkich. Suma emisji sześciu najbardziej toksycznych metali ciężkich, tj. rtęci (Hg), kadmu (Cd), ołowiu (Pb), arsenu (As), chromu (Cr) i niklu (Ni), będzie od ok. 70 do ok. 150 razy wyższa, niż podano w Raporcie.