Wczytywanie...

Powstają podczas spalania węgla, wchodzą w skład sadzy i popiołów. Te mikroskopijne cząsteczki są bardzo groźne dla zdrowia. Wnikają do naszych płuc, a stamtąd do krwi, gdzie mogą powodować zatory, prowadzić do udaru mózgu, uszkodzenia płuc czy nasilenia objawów astmy. Eksperci ostrzegają: nawet krótki kontakt z nimi może prowadzić do zawału.

Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie mają wątpliwości: zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim pyły zawieszone, powodują nowotwory.

Pyły zawieszone mogą pokonać nawet tysiąc kilometrów. Najwyższe stężenia pyłu PM2.5 będą obserwowane w promieniu od 50 do 300 km od Elektrowni Północ. Inwestor oszacował roczne emisje pyłów z Elektrowni Północ na ponad 380 ton. Tymczasem według niezależnych ekspertów Raport OOŚ zaniża stężenie PM2,5 emitowanego przez Elektrownię Północ aż 20-krotnie!