Wczytywanie...

Rtęć to wysoce toksyczny metal ciężki. Jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i kobiet w ciąży, powoduje bowiem nieodwracalne upośledzenie rozwoju już na etapie życia płodowego oraz obniżenie inteligencji, zwiększa ryzyko wsytąpienia ADHD.

Nie tylko kominy elektrowni emitują rtęć. Przedostaje się ona też do wody, gdzie kumuluje się w organizmach, najwyższe stężenie osiąga w ciałach tych znajdujących się na szczycie łańcucha pokarmowego, np. w rybach, których spożywanie zagraża zdrowiu konsumentów.

Na całym świecie podejmowane są działania, by eliminować emisję rtęci. Wyjątkiem jest sektor energetyki. W Unii Europejskiej nie określono górnej wartości dla emisji rtęci z elektrowni węglowych. Tymczasem elektrownie węglowe to największe źródło rtęci w Europie.

Emisja rtęci przez Elektrownię Północ będzie wielokrotnie wyższa, niż zapewnia inwestor.