Wczytywanie...

Smog wtórny powstaje w miesiącach letnich. W czasie gorącej pogody tlenki azotu i inne toksyny reagują z promieniami słonecznymi. W wyniku tej reakcji powstaje ozon.

Wdychanie ozonu powoduje znaczne zaburzenia oddychania i zaostrza takie schorzenia jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Kontakt z nim powoduje też podrażnienie oczu i śluzówki, zapalenie gardła. Ryzyko z nim związane zwiększa się w miesiącach letnich.

Oszacowano, że jedynie w Wielkiej Brytanii ze względu na zmiany klimatyczne spowodowane między innymi spalaniem węgla do 2020 roku na skutek kontaktu z ozonem umrze 1 500 ludzi.

Ozon jest szczególnie niebezpieczny dla terenów rolniczych. Ten silny utleniacz niszczy rośliny, osłabia ich wzrost, powoduje utratę liści, obniżenia odporność na suszę, czego skutkiem są mniejsze plony o niższej jakości. Uszkadza też zabytki.