Wczytywanie...

Energetyka węglowa generuje jedną trzecią emisji tlenków siarki (SO2) i azotu (NOx). Wchodzą one w reakcje z innymi substancjami, tworząc związki wtórne. NOx biorą udział w powstaniu ozonu. Tlenki siarki z kolei niszczą zabytki i są przyczyną kwaśnych deszczy.

Naukowcy łączą wysokie stężenie NO2 ze zwiększoną liczną zgonów z powodu chorób krążenia i układu oddechowego.

Elektrownia Północ rocznie będzie emitować ponad 5200 ton tlenków siarki i ponad 5500 ton tlenków azotu.