Wczytywanie...

Emisje pochodzące ze spalania węgla w Elektrowni Północ przyczynią się do pogorszenia i tak bardzo złej jakości powietrza w Polsce. Zanieczyszczenia będą oddziaływały na ludzi w promieniu ponad 1000 km. Toksyny będą przemieszczać się głównie w kierunku południowym i wschodnim.

Najwyższe stężenia pyłu PM2.5 będą obserwowane w promieniu od 50 do 300 km od Elektrowni Północ. Pyły zawieszone zagrożą Mazurom i puszczom Polski północno-wschodniej, cieszącym się dotąd najczystszym powietrzem w kraju. Zagrożone są też uzdrowiska: Sopot, Ciechocinek i Krynica Morska.

Zanieczyszczenia z Elektrowni Północ będą też docierały do krajów sąsiadujących z Polską, między innymi do Obwodu Kaliningradzkiego. Oznacza to, że rzeczywisty wpływ planowanej elektrowni na ludzi i środowisko ma charakter transgraniczny.

Inwestor w Raporcie OOŚ w ogóle nie wziął tego pod uwagę i ograniczył się do pokazania wpływu zanieczyszczeń w promieniu kilku kilometrów od elektrowni, gdzie będzie on najniższy.