Wczytywanie...

Inwestor twierdzi, że ze względu na nowoczesność Elektrownia Północ nie zagrozi środowisku. Okazuje się, że tylko instalacja odsiarczania spalin ma generować ścieki, które, już po ich oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków, będą zawierać np. 5 razy więcej ołowiu, 8 razy więcej kadmu i 3 razy więcej rtęci, niż można uzyskać w przypadku zastosowaniu tzw. najlepszej dostępnej techniki (Best Available Technique, BAT). Tymczasem normy BAT spełniają już elektrownie budowane w latach 1998-99!