Wczytywanie...

W strefie oddziaływania Elektrowni Północ znajdą się co najmniej 93 zabytki o randze międzynarodowej, regionalnej i lokalnej, jednak wpływ elektrowni może objąć całe Pomorze. Biorąc pod uwagę, że zanieczyszczenia z elektrowni węglowych przemieszczają się na odległość setek kilometrów, zagrożone mogą być też zabytki Gdańska i Torunia. Prace ziemne związane z realizacją inwestycji stwarzają zagrożenie dla zabytków archeologicznych.

Bezcenne zabytki ziemi pelplińskiej przetrwały nawałnice historii. Czy przetrwają także Elektrownię Północ?