Wczytywanie...

Zamek krzyżacki w Malborku to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce i najokazalszy z zamków krzyżackich, które powstawały na rubieżach średniowiecznej, zachodniej Europy. Jest największym pod względem powierzchni zamkiem na świecie i największym ceglanym budynkiem w Europie. To także świadectwo dramatycznej historii średniowiecznego chrześcijaństwa, rozciągniętego pomiędzy ekstremami świętości i okrucieństwa. Poważnie zniszczony podczas II wojny światowej jest także historycznym pomnikiem samej konserwacji zabytków zarówno w aspekcie społecznym, naukowym, jak i artystycznym. Od 20 września 1949 roku zamek znajduje się w polskim rejestrze zabytków. W 1997 roku Prezydent RP uznał zamek za Pomnik Historii. Dwa lata później ten bezcenny zabytek został wpisany na honorową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, co ostatecznie potwierdziło jego status jako obiektu o wyjątkowej wartości dla wszystkich narodów. Z tego powodu podlega szczególnej ochronie.

Odległość od Elektrowni Północ: 23 km w linii prostej.