Wczytywanie...

Zespół Klasztoru Cystersów w Pelplinie stanowi świadectwo ponad 600-letniej obecności cystersów w Polsce. Wchodząca w skład zespołu Katedra pw. Wniebowzięcia NMP to jeden z największych ceglanych kościołów gotyckich w kraju, wielkością ustępuje jedynie bazylice mariackiej w Gdańsku. Przepiękną świątynię wyróżnia wysoki stopień zachowania średniowiecznej substancji materialnej i będące na jej wyposażeniu dzieła najwybitniejszych średniowiecznych i nowożytnych artystów Pomorza, jak chociażby barokowy ołtarz główny – największy w tej części Europy. W 2014 roku, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP zespół klasztorny został dołączony do listy Pomników Historii.

Pocysterska świątynia wraz z zabudowaniami klasztornymi to klejnot ziemi pelplińskiej, która z kolei stanowi wspaniałą jej oprawę. Zarówno katedra jak i otaczające ją liczne budynki zabytkowe usytuowane na terenie miasta i jego okolic zachowały się w bardzo dobrym stanie. Sam Pelplin 9 kwietnia 1978 roku wpisany został do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy „niezwykły w skali regionu”.

Odległość od Elektrowni Północ: ok. 4 km