Wczytywanie...

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może powodować również alergie. Wczesny kontakt z zanieczyszczeniami zwiększa ryzyko zapadnięcia w wieku dorosłym na choroby przewlekłe, takie jak otyłość, cukrzyca i rak hormonozależny.

Kontakt z metalami ciężkimi może prowadzić do uszkodzenia systemu nerwowego i obniżenia odporności.

Pyły zawieszone zwiększają ryzyko incydentów naczyniowo-mózgowych, takich jak udar mózgu.

Dioksyny emitowane podczas spalania węgla są bardzo niebezpieczne dla organizmu – uszkadzają układ rozrodczy i nerwowy, są mutagenne, zaburzają pracę układu hormonalnego.