Wczytywanie...

Inwestor twierdzi, że zanieczyszczenia powietrza z Elektrowni Północ w ogóle nie będą oddziaływać na ludzi. Autorzy Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko nie informują czytelnika o jej negatywnym oddziaływaniu na zdrowie. Uspokajają, że zanieczyszczenia emitowane przez elektrownię będą się mieściły w dopuszczonych prawem normach.

Eksperci z organizacji HEAL badającej wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ostrzegają jednak: stężenia zanieczyszczeń w powietrzu dopuszczone prawem ze względu na ochronę ludzkiego zdrowia i ochronę roślin nie są w żaden sposób poziomem bezpiecznym. Potwierdza to raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2013 roku: „Przegląd dowodów dotyczących aspektów zanieczyszczenia powietrza związanych ze zdrowiem”. Według aktualnego stanu wiedzy opartego na badaniach naukowców z całego świata, w tym z Polski, nie istnieje bezpieczny dla zdrowia poziom stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz ozonu. Tymczasem Raport OOŚ zaniża stężenie emitowanego do atmosfery PM2,5 aż 20-krotnie!

Niezależni eksperci alarmują: wbrew zapewnieniom inwestora wpływ Elektrowni Północ na zdrowie ludzi będzie olbrzymi.