Wczytywanie...

Przyszłe matki powinny unikać zatrutego powietrza, ponieważ zawarte w nim wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, mogą prowadzić do niskiej wagi urodzeniowej dzieci oraz spowodować przedwczesny poród. Zwiększają też ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Kontakt z toksynami emitowanymi przez elektrownię, takimi jak rtęć, grozi nieodwracalnym upośledzeniem dziecka. Może powodować obniżenie inteligencji i uszkodzenie mózgu nienarodzonego dziecka, nawet pięciokrotne zwiększa ryzyko wystąpienia ADHD. Nie ma takiego stężenia poziomu rtęci w ciele kobiety ciężarnej, które byłoby bezpieczne!

Dzieci, osoby starsze i cierpiące na choroby serca, układu oddechowego i nerwowego są szczególnie narażone na pogorszenie stanu zdrowia w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Dzieci oddychające powietrzem zanieczyszczonym pyłami zawieszonymi są narażone na uszkodzenie płuc, zachorowanie na astmę i zaostrzenie jej objawów oraz upośledzenie rozwoju układu oddechowego i rozwój groźnych chorób w dorosłym życiu. Astma to jeden z najczęstszych powodów nieobecności w szkole, a także przyczyna hospitalizacji i wizyt na oddziałach ratunkowych.