Wczytywanie...
Węglowe
23 lipca 2016

Węglowe "Oblężenie Malborka"

Aktywiści koalicji Stop Elektrowni Północ pojawili się na dorocznym Festiwalu Kultury Średniowiecznej „Oblężenie Malborka”, by porozmawiać z mieszkańcami regionu o wpływie planowanej Elektrowni Północ na zabytki i architekturę miast. Największym zainteresowaniem cieszyły się informacje dotyczące potencjalnego wpływu elektrowni węglowej na zabytki, w tym na wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO gotycki zamek w Malborku. Czytaj dalej »

FabLab Elbląg dołącza do koalicji StopEP
27 czerwca 2016

FabLab Elbląg dołącza do koalicji StopEP

FabLab Elbląg to lokalna grupa twórców dzieląca się wiedzą i doświadczeniem z innymi oraz udostępniająca przestrzeń warsztatową ludziom z dobrymi pomysłami. Członkowie tej kreatywnej społeczności działają na różnych polach, a w ich pracy ważne miejsce zajmuje ochrona środowiska i kształtowanie przyszłości w duchu zrównoważonego rozwoju. Czytaj dalej »

Witamy na Kociewiu
25 czerwca 2016

Witamy na Kociewiu

Aktywiści koalicji Stop Elektrowni Północ przyjechali do Tczewa, aby w sercu regionu rozmawiać z mieszkańcami o potencjalnych skutkach planowanej budowy Elektrowni Północ. Rozdali dziesiątki ulotek, promowali artykuły na temat Elektrowni opublikowane w Miesięczniku Dzikie Życie. Z rozmów wynika, że wielu mieszkańców wie już o planach budowy Elektrowni Północ a znakomita większość z nich nie popiera takiej inwestycji. Mieszkańcy Pomorza stawiają na ochronę takich wartości jak czyste powietrze i zrównoważony rozwój. Czytaj dalej »

Pozwolenie na budowę uchylone po raz drugi
30 grudnia 2015

Pozwolenie na budowę uchylone po raz drugi

Wojewoda Pomorski uchylił w całości decyzję o pozwoleniu na budowę dla Elektrowni Północ i przekazał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia przez Starostę Tczewskiego. Powodem decyzji były rażące naruszenie prawa przy wydawaniu pozwolenia na budowę dla Elektrowni Północ, m.in.: ograniczenie udziału społeczeństwa w postępowaniu, bezkrytyczne akceptowanie informacji o braku wpływu na środowisko przedstawionych przez Inwestora, bezpodstawne odrzucanie zastrzeżeń strony społecznej, ignorowanie dowodów zgłaszanych przez strony postępowania inne niż Inwestor. Czytaj dalej »

Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznych linii przesyłowych umorzone
28 września 2015

Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznych linii przesyłowych umorzone

Starosta Tczewski umorzył postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznych linii przesyłowych, którymi prąd wytwarzany przez Elektrownię Północ miał być kierowany do sieci energetycznej. Decyzja Starosty jest konsekwencją wycofania wniosku przez spółkę Polenergia Elektrownia Północ Sp. z o.o., spowodowanego brakiem możliwości uzupełnienia dokumentacji w pełnym i wymaganym przez prawo zakresie. Czytaj dalej »

Numer specjalny Miesięcznika „Dzikie Życie”
8 czerwca 2015

Numer specjalny Miesięcznika „Dzikie Życie”

Numer specjalny Miesięcznika „Dzikie Życie” poświęcony Elektrowni Północ, a w nim: Elektrownia na wstecznym, zaniżenie poziomu zanieczyszczeń przez inwestora, zagrożenie dla Zamku w Malborku i głos lokalnych mieszkańców przeciwko Elektrowni. Czytaj dalej »

Pozwolenie na budowę zaskarżone
27 kwietnia 2015

Pozwolenie na budowę zaskarżone

Koalicja Stop Elektrowni Północ oraz lokalni mieszkańcy zwracają uwagę na naruszenia prawa przy procedurze wydawania pozwolenia na budowę oraz na błędy, które w konsekwencji mogą realnie zagrażać zdrowiu ludzi i przyrodzie. Czytaj dalej »

Rozprawa administracyjna w Tczewie
30 października 2014

Rozprawa administracyjna w Tczewie

Rozprawa administracyjna w Tczewie. Ekspert Koalicji Stop EP prezentuje błędy inwestora: emisje toksycznych metali ciężkich zostały zaniżone około stukrotnie. Organ prowadzący oskarżony o brak zapewnienia udziału społecznego w postępowaniu administracyjnym i utrudnianie dostępu do akt sprawy. Rozprawę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Tczewie. Stronę społeczną reprezentowały: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ClientEarth Polska oraz lokalne stowarzyszenia: Wspólna Ziemia i Eko-Kociewie. Ekspert Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, dr hab. Leszek Pazderski, podważył prawidłowość obliczonych spodziewanych emisji toksycznych metali ciężkich, które wydobywać się będą z kominów Elektrowni Północ. Według niego wartości obecnie podawane przez inwestora Elektrowni Północ są zaniżone... Czytaj dalej »

Obywatelski Marsz Klimatyczny i Szczyt ONZ
21-23 września 2014

Obywatelski Marsz Klimatyczny i Szczyt ONZ

Przedstawicielka kampanii Stop Elektrowni Północ, Diana Maciąga, wzięła udział w historycznej mobilizacji dla ochrony klimatu. Diana Maciąga uczestniczyła w Obywatelskim Marszu Klimatycznym zorganizowanym w przeddzień specjalnego szczyty klimatycznego ONZ w Nowym Jorku. Ulicami miasta przeszło prawie pół miliona ludzi z całego świata. Była to największa w historii globalna manifestacja poparcia walki z globalnym ociepleniem. To także kluczowy głos na rzecz uchwalenie wiążącego traktatu o ochronie klimatu w Paryżu w 2015 roku. Jako jedna z trzynastu Ambasadorów Klimatu, Diana Maciąga reprezentowała głos polskiego społeczeństwa obywatelskiego i Kampanię Stop Elektrowni Północ. Wzięła także udział w Szczycie Klimatycznym ONZ jako niezależna obserwatorka z ramienia NGO. Szczyt klimatyczny zgromadził bezprecedensową liczbę... Czytaj dalej »

Stop EP na XX Jesiennych Targach Ogrodniczo- Nasiennych w Starym Polu koło Malborka
13-14 września 2014

Stop EP na XX Jesiennych Targach Ogrodniczo- Nasiennych w Starym Polu koło Malborka

Przedstawiciele Koalicji Stop EP spotkali się z Kociewiakami podczas Samorządowo-Diecezjalnych Dożynek Województwa Pomorskiego. Rozmawiali o zagrożeniach związanych z planowaną budową elektrowni i alternatywach dla węgla – obywatelskiej energetyce odnawialnej. Wielu rolników podpisało petycję do Starosty Tczewskiego, w której wzywają do niewydawania pozwolenia na budowę dla Elektrowni. Czytaj dalej »

Gminne dożynki w Pelplinie w cieniu Elektrowni Północ
7 września 2014

Gminne dożynki w Pelplinie w cieniu Elektrowni Północ

Przedstawiciel kampanii Stop Elektrowni Północ rozmawiał z rolnikami na temat zagrożeń związanych z Elektrownią Północ oraz rozdawał uczestnikom dożynek kampanijne materiały. W dyskusjach z gospodarzami i działaczami społecznymi z gminy Pelplin na pierwszy plan wysunęły się niebezpieczne skutki skażenia pyłami z elektrowni cennych rolniczo gleb Kociewia oraz wpływ, jaki budowa elektrowni będzie miała na stosunki wodne w regionie. Czytaj dalej »

TAK dla energii odnawialnej, NIE dla Elektrowni Północ – akcje uliczne w Gdańsku, Tczewie i Malborku
28-30 lipca 2014

TAK dla energii odnawialnej, NIE dla Elektrowni Północ – akcje uliczne w Gdańsku, Tczewie i Malborku

Przedstawiciele kampanii Stop EP odwiedzili Gdańsk, Tczew i Malbork. Promowali ideę demokracji energetycznej i rozwój bezpiecznej, obywatelskiej energetyki odnawialnej – alternatywy dla budowy elektrowni węglowej. Uruchomili też mini zestaw solarny, który pokazywał, że dziś każdy może być prosumentem – produkować dla siebie prąd we własnym domu. Czytaj dalej »

Elektrownia a zdrowie – debata w Tczewie
28 czerwca 2014

Elektrownia a zdrowie – debata w Tczewie

Eksperci i przedstawiciele kampanii Stop Elektrowni Północ dyskutowali z mieszkańcami o zagrożeniach, jakie Elektrownia Północ przyniesie dla zdrowia ludzi. Galeria Głównym tematem debaty był wpływ zanieczyszczeń emitowanych z elektrowni węglowych na zdrowie ludzi. Problem skutków zdrowotnych emisji z Elektrowni Północ wyczerpująco przedstawił doradca do spraw wpływu zanieczyszczeń na zdrowie z międzynarodowej organizacji HEAL – Łukasz Adamkiewicz. Diana Maciąga ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podsumowała wiadomości o inwestycji dostępne w Raporcie Oceny Oddziaływania na Środowisko. Małgorzata Smolak – prawniczka z organizacji ClientEarth Polska – przedstawiła aktualny stan prawny inwestycji oraz kwestię udziału społecznego w postępowaniach prawno-administracyjnych. Dariusz Szwed... Czytaj dalej »

Pinokio wręcza petycję do Jana Kulczyka
16 maja 2014

Pinokio wręcza petycję do Jana Kulczyka

Ponad 8300 osób podpisało petycję do Jana Kulczyka z apelem o rezygnację z budowy Elektrowni Północ i inwestycje w czystą energetykę przyjazną ludziom i klimatowi. Petycję wręczył Pinokio – symbol rozdźwięku między proekologicznymi apelami miliardera a jego szkodliwą działalnością biznesową. Miliarder Jan Kulczyk wielokrotnie powtarzał, że jego misją i priorytetem jako biznesmena jest dbanie o środowisko. Jednak nie przestawał inwestować w paliwa kopalne, które niszczą klimat i zabijają ludzi. „Czy to znaczy, że wzniosłe słowa Pana Kulczyka są warte tyle, co deklaracje Pinokia?” – pytali sygnatariusze petycji. Kulczyk wielokrotnie deklarował swoje głębokie zaangażowanie w kwestie środowiskowe. Najbogatszy Polak przewodniczy Radzie Dyrektorów Fundacji Green Cross International –... Czytaj dalej »

Numer specjalny Miesięcznika „Dzikie Życie”
Maj 2014

Numer specjalny Miesięcznika „Dzikie Życie”

Numer specjalny Miesięcznika „Dzikie Życie” poświęcony Elektrowni Północ: Wisła w cieniu Elektrowni Północ, zanieczyszczenie powietrza i koszty zdrowotne budowy Elektrowni Północ, Polska węglowym Czarnogrodem Europy, ochrona klimatu. Czytaj dalej »

Królowa Polskich Rzek wygrywa z Elektrownią
6 lutego 2014

Królowa Polskich Rzek wygrywa z Elektrownią

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) stwierdził w części nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Elektrowni Północ, co pozwoli ochronić ekosystem Wisły. O uchylenie decyzji wnioskowały organizacje społeczne i przyrodnicze (ClientEarth Poland, Eko-Kociewie, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace Polska, Fundacja WWF Polska). Ekolodzy i przyrodnicy dowodzili między innymi, że decyzja RDOŚ jest niezgodna z polskim prawem: pozwala na podwyższenie temperatury wody w miejscu zrzutu ścieków aż o 2°C, aż do 26,5°C, co jest zabójcze dla ryb łososiowatych. Decyzja GDOŚ oznacza, że inwestor musi zmodyfikować technologię tak, by nie podnieść temperatury ponad poziom bezpieczny dla ekosystemu Wisły. Czytaj dalej »

Pozwolenie na budowę magistrali wodno-ściekowej dla Elektrowni Północ uchylone
12 grudnia 2013

Pozwolenie na budowę magistrali wodno-ściekowej dla Elektrowni Północ uchylone

WSA uwzględnił skargę mieszkanki regionu i uchylił wydane przez Wojewodę Pomorskiego pozwolenie na budowę magistrali wodno-ściekowej dla Elektrowni Północ. W sumie Sąd oddalił dwie skargi Elektrowni Północ przeciw mieszkańcom i Stowarzyszeniu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, potwierdzając konieczność udziału społecznego w procedurach dotyczących pozwolenia na budowę dla magistrali. Czytaj dalej »

Stop EP na Marszu dla Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej
15-16 listopada 2013

Stop EP na Marszu dla Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej

Przedstawiciele kampanii wzięli udział w konferencji „Energia obywatelska dla dobrego klimatu: Otwarta debata o Polsce i jej przyszłości” oraz w Marszu dla Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej. Podczas gdy ulicami Warszawy przeszły setki aktywistów z całego świata, w stolicy odbywał się 19 szczyt klimatyczny ONZ. Konferencja, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki, zgromadziła przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, którzy wspólnie dyskutowali o ochronie klimatu i energetycznej przyszłości Polski. W programie konferencji znalazły się panele o: zatrudnieniu w sektorze energii odnawialnej i towarzyszącym tej kwestii faktach i mitach, rozwoju miast i terenów rolniczych w kontekście ochrony klimatu i rozwoju ruchów społecznych oraz dyskusja „Polski węgiel: skarb narodowy... Czytaj dalej »

Światowe NIE dla Elektrowni Północ
15 listopada 2013

Światowe NIE dla Elektrowni Północ

Rozpoczyna się akcja wysyłania listów do inwestora Elektrowni Północ – Jana Kulczyka. Ludzie z całego świata apelują o to, by zrezygnował z budowy elektrowni i porzucił inwestycje w paliwa kopalne na rzecz bezpiecznej, czystej energii. Petycje znajdują się na stronie kampanii oraz na platformie 350.org. Czytaj dalej »

Stop EP na światowej Konferencji Młodzieży w Warszawie
7-10 listopada 2013

Stop EP na światowej Konferencji Młodzieży w Warszawie

Konferencja Młodzieży (COY) tradycyjnie poprzedza Szczyt Klimatyczny ONZ. W 2013 roku COY to także Power Shift Central and Eastern Europe – warsztaty dla młodych aktywistów klimatycznych zorganizowane między innymi przez Polską Młodzieżową Sieć Klimatyczną. Jedna z sesji warsztatowych została w całości poświęcona Elektrowni Północ i fatalnemu uzależnieniu Polski od węgla. Czytaj dalej »

Wniosek o unieważnienie decyzji środowiskowej dla budowy Elektrowni Północ
26 sierpnia 2013

Wniosek o unieważnienie decyzji środowiskowej dla budowy Elektrowni Północ

Fndacja ClientEarth Polska, lokalna organizacja Eko-Kociewie, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace Polska oraz Fundacja WWF Polska zwróciły się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o unieważnienie decyzji środowiskowej dla budowy Elektrowni. Zawiera ona bowiem rażące błędy i skutkować będzie zagrożeniem dla najcenniejszych gatunków ryb występujących w dolnym biegu Wisły. Czytaj dalej »

Budowa Elektrowni Północ przesunięta o rok
16 sierpnia 2013

Budowa Elektrowni Północ przesunięta o rok

Inwestor ogłasza, że planowane ukończenie budowy pierwszego bloku elektrowni przesunięto z 2017 na 2018 rok. Czytaj dalej »

Pozwolenie na budowę infrastruktury towarzyszącej uchylone
30 kwietnia 2013

Pozwolenie na budowę infrastruktury towarzyszącej uchylone

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający Elektrowni Północ pozwolenia na budowę infrastruktury towarzyszącej inwestycji, związanej z poborem wody i zrzutem ścieków do Wisły. Decyzja została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Czytaj dalej »

Numer specjalny Miesięcznika „Dzikie Życie”
Kwiecień 2013

Numer specjalny Miesięcznika „Dzikie Życie”

Numer specjalny Miesięcznika „Dzikie Życie” poświęcony Elektrowni Północ: mieszkańcy o Elektrowni Północ i zagrożonych wartościach regionu, Ekologiczny Serwis Prawny dla Kociewia, energetyka prosumencka i odnawialna alternatywą dla węgla. Czytaj dalej »

Pozwolenie na budowę uchylone
14 lutego 2013

Pozwolenie na budowę uchylone

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (WSA) uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego dotyczącą pozwolenia na budowę Elektrowni Północ. Wyrok nie jest prawomocny, Sąd wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji i budowa nie może zostać rozpoczęta. Czytaj dalej »

Sąd przyznaje rację mieszkańcom
21 stycznia 2013

Sąd przyznaje rację mieszkańcom

Mieszkańcy gminy Pelplin odnieśli kolejny sukces w walce z inwestorem budującym Elektrownię Północ. Zgodnie z decyzją WSA wojewoda musi ponownie rozpatrzyć sprawę oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. WSA uznał prawo mieszkańców gminy sąsiadującej bezpośrednio z inwestycją do udziału w dyskusji na temat wpływu budowy i działania przyszłej elektrowni na otoczenie. Czytaj dalej »

Jak Elektrownia Północ wpłynie na krajobraz regionu?

Elektrownia będzie doskonale widoczna w nizinnym, rolniczym krajobrazie Kociewia i bezpowrotnie zmieni jego charakter na przemysłowy. Stanie się trwałą barierą widokową, która w istotny i negatywny sposób będzie oddziaływała wizualnie na strefy najcenniejsze pod względem krajobrazowym. Elektrownia zaburzy widok z Góry Jana Pawła II, będzie także widoczna z zamku w Malborku. Dodatkową skazą w krajobrazie będą elementy infrastruktury przemysłowej: drogi, wiadukty drogowe czy wielokilometrowe linie wysokiego napięcia. Unikalny krajobraz kulturowy Pomorza zostanie w dużym stopniu bezpowrotnie zniszczony.
»