Wczytywanie...

WSA uwzględnił skargę mieszkanki regionu i uchylił wydane przez Wojewodę Pomorskiego pozwolenie na budowę magistrali wodno-ściekowej dla Elektrowni Północ. W sumie Sąd oddalił dwie skargi Elektrowni Północ przeciw mieszkańcom i Stowarzyszeniu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, potwierdzając konieczność udziału społecznego w procedurach dotyczących pozwolenia na budowę dla magistrali.