Wczytywanie...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (WSA) uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego dotyczącą pozwolenia na budowę Elektrowni Północ. Wyrok nie jest prawomocny, Sąd wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji i budowa nie może zostać rozpoczęta.