Wczytywanie...

Przedstawiciele kampanii wzięli udział w konferencji „Energia obywatelska dla dobrego klimatu: Otwarta debata o Polsce i jej przyszłości” oraz w Marszu dla Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej. Podczas gdy ulicami Warszawy przeszły setki aktywistów z całego świata, w stolicy odbywał się 19 szczyt klimatyczny ONZ.

Konferencja, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki, zgromadziła przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, którzy wspólnie dyskutowali o ochronie klimatu i energetycznej przyszłości Polski. W programie konferencji znalazły się panele o: zatrudnieniu w sektorze energii odnawialnej i towarzyszącym tej kwestii faktach i mitach, rozwoju miast i terenów rolniczych w kontekście ochrony klimatu i rozwoju ruchów społecznych oraz dyskusja „Polski węgiel: skarb narodowy czy zatruty owoc?”.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy wzięli udział w pokojowym Marszu dla Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej zorganizowanym przez Fundację Strefa Zieleni. W marszu wzięły udział setki aktywistów z całego świata. Przedstawiciele ruchu klimatycznego upomnieli się także o sprawę Elektrowni Północ, której budowa stoi w sprzeczności z działaniami podejmowanymi dla sprawiedliwości klimatycznej i w celu przeciwdziałania zmianom klimatu.