Wczytywanie...

Mieszkańcy gminy Pelplin odnieśli kolejny sukces w walce z inwestorem budującym Elektrownię Północ. Zgodnie z decyzją WSA wojewoda musi ponownie rozpatrzyć sprawę oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. WSA uznał prawo mieszkańców gminy sąsiadującej bezpośrednio z inwestycją do udziału w dyskusji na temat wpływu budowy i działania przyszłej elektrowni na otoczenie.