Wczytywanie...

Eksperci i przedstawiciele kampanii Stop Elektrowni Północ dyskutowali z mieszkańcami o zagrożeniach, jakie Elektrownia Północ przyniesie dla zdrowia ludzi. Galeria

Głównym tematem debaty był wpływ zanieczyszczeń emitowanych z elektrowni węglowych na zdrowie ludzi. Problem skutków zdrowotnych emisji z Elektrowni Północ wyczerpująco przedstawił doradca do spraw wpływu zanieczyszczeń na zdrowie z międzynarodowej organizacji HEAL – Łukasz Adamkiewicz.

Diana Maciąga ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podsumowała wiadomości o inwestycji dostępne w Raporcie Oceny Oddziaływania na Środowisko. Małgorzata Smolak – prawniczka z organizacji ClientEarth Polska – przedstawiła aktualny stan prawny inwestycji oraz kwestię udziału społecznego w postępowaniach prawno-administracyjnych. Dariusz Szwed – ekspert do spraw zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej z Zielonego Instytutu opowiedział o alternatywach dla energetyki węglowej i możliwych kierunkach rozwoju regionu.