Wczytywanie...

Starosta Tczewski umorzył postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznych linii przesyłowych, którymi prąd wytwarzany przez Elektrownię Północ miał być kierowany do sieci energetycznej. Decyzja Starosty jest konsekwencją wycofania wniosku przez spółkę Polenergia Elektrownia Północ Sp. z o.o., spowodowanego brakiem możliwości uzupełnienia dokumentacji w pełnym i wymaganym przez prawo zakresie.