Wczytywanie...

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający Elektrowni Północ pozwolenia na budowę infrastruktury towarzyszącej inwestycji, związanej z poborem wody i zrzutem ścieków do Wisły. Decyzja została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.