Wczytywanie...

Rozprawa administracyjna w Tczewie. Ekspert Koalicji Stop EP prezentuje błędy inwestora: emisje toksycznych metali ciężkich zostały zaniżone około stukrotnie. Organ prowadzący oskarżony o brak zapewnienia udziału społecznego w postępowaniu administracyjnym i utrudnianie dostępu do akt sprawy.

Rozprawę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Tczewie. Stronę społeczną reprezentowały: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ClientEarth Polska oraz lokalne stowarzyszenia: Wspólna Ziemia i Eko-Kociewie.

Ekspert Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, dr hab. Leszek Pazderski, podważył prawidłowość obliczonych spodziewanych emisji toksycznych metali ciężkich, które wydobywać się będą z kominów Elektrowni Północ. Według niego wartości obecnie podawane przez inwestora Elektrowni Północ są zaniżone około stukrotnie. Gdyby w rzeczywistości było tak, jak utrzymuje inwestor elektrowni, oznaczałoby to, że elektrownia nie tylko nie pogorszy jakości kociewskiego powietrza, ale jeszcze je polepszy! Konkluzja dra Pazderskiego wprowadziła w osłupienie zarówno urzędników starostwa, jak i reprezentantów Elektrowni Północ.

Radosław Sawicki ze stowarzyszenia Wspólna Ziemia zwrócił uwagę, że ponad 40 osób, które wnioskowało o udział w postępowaniu, nie otrzymało żadnej odpowiedzi – procedura jest przeciąga tak, by uniemożliwić obywatelom udział w sprawie. Oznacza to brak zapewnienia szerokiego udziału społecznego w postępowaniu administracyjnym. Sawicki zakwestionował też swobodny dostęp do zgromadzonych akt sprawy.