Wczytywanie...

Naszym celem jest niedopuszczenie do budowy Elektrowni Północ, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, stanu środowiska i klimatu. Ze względu na jej drastyczny wpływ na ludzi i przyrodę nowa instalacja oparta na spalaniu węgla nie powinna powstać ani Kociewiu, ani w innych częściach Polski.

Decyzja o wyborze strategii energetycznej dla regionu powinna zostać podjęta w oparciu o rzetelne informacje dostępne dla wszystkich obywateli i obywatelek. Dlatego domagamy się, by proces inwestycyjny był transparentny, oparty na rzetelnych danych naukowych, a udział w nim przysługiwał wszystkim zainteresowanym.

Wspieramy rozwój Pomorza oparty na zasadach rozwoju zrównoważonego. Promujemy nowoczesne rozwiązania, które umożliwią ochronę bezcennej przyrody i krajobrazu kulturowego regionu, gwarantując mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne, niezależność, ochronę zdrowia oraz wysoką jakość życia w czystym środowisku.

Uważamy, że przyszłością energetyki jest demokracja energetyczna – model oparty na źródłach energii, które należą do lokalnej społeczności, zapewniają jej niezależność i wolność od koncernów, pobudzają rynek pracy i lokalną gospodarkę. Z tego powodu wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii, energetyki obywatelskiej i prosumenckiej oraz efektywności energetycznej.