Wczytywanie...

Termin: 15 maja 2013, godz. 17.30
Miejsce: Katowice, Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24

Żyjemy w czasach, w których wielkoskalowa energetyka korporacyjna (elektrownie jądrowe i elektrownie węglowe, wielkie systemy elektroenergetyczne i gazowe, wielkie rafinerie naftowe) w coraz mniejszym stopniu pasuje do współczesnych możliwości technologicznych, do nowych interesów społecznych oraz potrzeb przyrody. Odpowiedzią na tę sytuację jest zmiana paradygmatu rozwoju energetyki. Przenosi się punkt ciężkości z produkcji energii i paliw na efektywne całościowe wykorzystanie zasobów energetycznych. Miliardowe ryzykowne inwestycje państw i korporacji w jądrowe i węglowe bloki wytwórcze na rynku energii elektrycznej zastępuje się inwestycjami milionów prosumentów: zwykłych obywateli, którzy w swojej małej skali są jednocześnie producentami i użytkownikami energii. Te rozwiązania są szansą zarówno dla ludzi i przyrody.

Na temat Elektrowni Północ prof. Jan Popczyk mówi (w wywiadzie dla miesięcznika Dzikie Życie, 2013, nr 4) „Elektrownia Północ nie jest rozwiązaniem dla Pomorza i nie jest rozwiązaniem dla Polski. Jest rozwiązaniem dla tych, którzy chcą realizować wielkie interesy w ramach rządowej (państwowej) »polityki energetycznej«. […] Środkiem zaradczym dla Pomorza nie jest bardzo wielka elektrownia (2000 MW), ale energetyka prosumencka, czyli reelektryfikacja Pomorza za pomocą małych źródeł odnawialnych, budowanych przez prosumentów, którzy mogą już skorzystać z całej gamy nowoczesnych technologii energetycznych, »szytych« na ich rozmiar”.

Prof. Jan Popczyk związany jest z Politechniką Śląską. W latach 1990-1995 współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki, równolegle współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE), w wyniku którego Polska stała się równoprawnym partnerem w obszarze najważniejszej europejskiej infrastruktury technicznej, był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Działa na rzecz konwergencji sektorów w kompleksie paliwowo-energetycznym oraz na rzecz integracji usług infrastrukturalnych w gminach (od roku 2000 do chwili obecnej). Prowadzi badania w zakresie uwarunkowań przejścia energetyki postprzemysłowej w nowy etap rozwojowy, charakterystyczny dla społeczeństwa wiedzy, który nazywa synergetyką. Był doradcą ministra finansów wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. całego kompleksu paliwowo-energetycznego, w szczególności elektroenergetyki, gazownictwa i ciepłownictwa (1998-2000) oraz współpracował z ministrem gospodarki wicepremierem Jerzym Hausnerem (2003-2004) na rzecz sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego.

Organizatorami spotkania są: prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski), dr Ryszard Kulik (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski), Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum”.

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Zapraszamy na strony Klubu Myśli Ekologicznej.

Patronat medialny nad spotkaniem objął miesięcznik Dzikie Życie.