Wczytywanie...

„Zawieszenie postępowania to znak, że inwestor ma bardzo duże opóźnienie przy realizacji tej inwestycji. Harmonogram prac od lat przedstawiany przez inwestora okazuje się nierealistyczny” – mówi Radosław Ślusarczyk.

Pozwolenie zintegrowane to jeden z najważniejszych dokumentów, które musi uzyskać inwestor. Bez niego, nawet jeśli wybuduje instalację, nie będzie mógł jej uruchomić. Dlaczego więc na własne życzenie zawiesza kluczowe postępowanie dla inwestycji? Elektrownia Północ nie wybrała jeszcze realizatora. Jak się okazuje we wniosku o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego inwestor nie wie, jakie technologie zastosuje w Elektrowni Północ. Biorąc pod uwagę, że chodzi między innymi od technologie służące ochronie środowiska od razu nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że Elektrownia Północ w ogóle uzyskała pozwolenie na budowę?

Tymczasem samo pozwolenie na budowę jest nieprawomocne i już zostało zaskarżone. Odwołali się od niego lokalni mieszkańcy i organizacje społeczne, które wskazują liczne błędy i nieprawidłowości. Poważne obawy budzi między innymi wykazane przez ekspertów wysokie ryzyko skażenia wód metalami ciężkimi i zanieczyszczenia powietrza.

Osoba kontaktowa:
Radosław Sawicki
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”
tel. 660 040 248