Wczytywanie...

W „Expressie Kociewskim” możemy przeczytać między innymi: Przysłowiową rękę na pulsie trzymają władze gminy. Patryk Demski, burmistrz Pelplina przyznaje, że gmina pozostaje w kontakcie z inwestorem Elektrowni Północ. – Póki co pogłoski o śmierci tej inwestycji są mocno przesadzone – zauważa burmistrz. Na razie jednak jest związany tajemnicą i nie może uchylić nam rąbka tajemnicy. Nie kryje, że jest to ważna dla gminy inwestycja.


Przypominamy, że samorząd terytorialny to organ reprezentujący całą społeczność, a nie prywatny folwark samorządowców. Nie ma w nim miejsca na tajemnice, czy ustalenia pomijające wolę mieszkańców regionu. W obawie o utrzymanie demokratycznych standardów procesu inwestycyjnego Koalicja Stop EP wystosowała do Burmistrza Pelplina zapytanie dotyczące prowadzonych z inwestorem Elektrowni Północ rozmów.

W artykule poruszono także kwestię wpływu Elektrowni Północ na środowisko. Wynajęty przez inwestora Autor Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko wciąż utrzymuje, że instalacja będzie obojętna dla środowiska. Tymczasem Raport został zdyskredytowany i zaskarżony po tym, jak niezależni eksperci odkryli, że dokument ponad 100-krotnie zaniża wartości emisji niebezpiecznych substancji oraz całkowicie pomija takie aspekty działania elektrowni jak wpływ na zdrowie ludzi, stosunki wodne w regionie czy bezcenne zabytki.


Czytając artykuł można też odnieść wrażenie, że zarówno wśród mieszkańców, jak i samorządowców regionu przeważają zwolennicy Elektrowni Północ, tacy jak anonimowa mieszkanka Kociewia, która cieszy się, że elektrownia da pracę w jej gminie, podczas gdy środowisko zanieczyści w gminach sąsiednich. Tymczasem projekt ten od początku budził poważne obawy, a wielu mieszkańców nie zgadza się na jego realizację widząc w Elektrowni Północ zagrożenie zarówno dla środowiska jak i dla rozwoju regionu.

Sprawę Elektrowni Północ od lat monitoruje Mariusz Śledź – znawca regionu i Radny Rady Miejskiej w Pelplinie, który tak komentuje wypowiedzi zawarte w artykule:

Nie są mi znane przemysłowe technologie spalania węgla kamiennego, które byłyby neutralne dla środowiska. To, że instalacja spełnia wymagania norm nie oznacza wcale braku jej wpływu na środowisko. Każdy papieros zostaje wytworzony w oparciu o stosowne przepisy i spełnia założone normy, ale czy to oznacza, że jest obojętny dla zdrowia palacza? – pyta retorycznie. Podkreśla także, że kluczowa w całej sprawie jest przejrzystość procesu inwestycyjnego, która pozostawia wiele do życzenia. - Mieszkańcy Kociewia, Żuław i Powiśla muszą mieć świadomość, że duża elektrownia węglowa pogorszy zdecydowanie jakość powietrza w regionie. Powinni zdawać sobie także sprawę z tego, że istnieje duże niebezpieczeństwo skażenia gleb metalami ciężkimi. Kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli po kilku, czy kilkunastu latach funkcjonowania elektrowni okaże się, że rolnicy nie będą mogli uprawiać roślin konsumpcyjnych i paszowych ze względu na zbyt dużą zawartość metali ciężkich w glebie?

W opinii Radnego projekt Elektrowni Północ stwarza znacznie więcej zagrożeń, niż potencjalnych korzyści: „W moim przekonaniu ogólny bilans zysków i strat tego przedsięwzięcia będzie ujemny. Radni Rady Miejskiej w Pelplinie otrzymali opracowania, z których wynika, że nasza gmina ma wszelkie warunki ku temu, aby wytworzyć wystarczającą ilość prądu, ciepła i gazu w oparciu o źródła odnawialne. Powstaną także miejsca pracy, będą wpływy nie tylko do budżetu gminy, ale także i do budżetów mieszkańców, natomiast ryzyko skażenia środowiska praktycznie nie istnieje. Uważam, że to jest właściwy kierunek rozwoju energetyki w naszej gminie i całym regionie. (Budowanie systemowej elektrowni węglowej w czasie narastania tendencji odwrotu od węgla jest przedsięwzięciem ryzykownym. Z mojego punktu widzenia przesądzi to o zaniechaniu tego projektu.) (Podnoszone przez polityków kwestie niezależności energetycznej kraju są w odniesieniu do Elektrowni Północ bezzasadne. Prywatny inwestor nie zdecyduje się na kupno drogiego węgla z państwowych kopalni, na dodatek oddalonych od Elektrowni o kilkaset kilometrów. O wiele bardziej rentowny byłby zakup tańszego węgla z Australii, USA czy Rosji, a w takim przypadku niezależność energetyczna jest tylko pozorna)”.

Kontakt: Radosław Sawicki
Koalicja StopEP
tel. 660 040 248

2015-11-05 15:21:44