Wczytywanie...

Według ClientEarth brak wdrożenia dyrektywy CCS (Carbon Capture and Storage) w polskim prawie powoduje, że inwestycja nie może być uznana za legalną. Nawet jeśli rozbudowa nie dojdzie do skutku, pozostaje pytanie o zasady, na jakich była planowana. Pytanie jest tym istotniejsze, że dotyczy także innych nowych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym.

Ta sprawa jest częścią szerszego problemu. Rząd przekroczył bowiem także terminy włączenia do prawa polskiego pozostałych aktów wchodzących w skład pakietu klimatycznego UE: drugiej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (2009/28) oraz drugiej dyrektywa o systemie handlu emisjami (2009/29). Polski rząd próbuje blokować nie tylko postęp polityki klimatycznej UE, ale unika także włączenia w system prawny już podjętych zobowiązań, co nie jest dobrym sygnałem przed nadchodzącym szczytem klimatycznym COP19. - komentuje dr Marcin Stoczkiewicz, prawnik ClientEarth.

Dyrektywa CCS jest pierwszym europejskim aktem prawnym, regulującym geologiczne składowanie dwutlenku węgla. Precyzuje między innymi, że jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę każdej nowej instalacji o mocy większej niż 300 MW jest wykonanie analizy tzw. CCS readiness, pokazującej możliwości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.


Więcej na stronie ClientEarth