Wczytywanie...

Raport „Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie” opublikowany 3 czerwca br. przez organizację Health and Environment Alliance (HEAL) przedstawia naukowe dowody na temat wpływu skażenia powietrza na zdrowie, i udziału w nim emisji pochodzących z elektrowni węglowych.

Raport składa się z rozdziałów kolejno prezentujących następujące kwestie: szkodliwy wpływ emisji zanieczyszczeń pochodzących z energetyki węglowej na zdrowie, transgraniczne zanieczyszczenia powietrza przez energetykę węglową, ekonomiczne skutki wpływu energetyki węglowej na zdrowie, wyniki analizy eksperckiej HEAL analizującej wpływ na zdrowie oraz koszt europejskiej energetyki węglowej.

Raport przedstawia też rekomendacje dla władz i sektora zdrowia na temat sposobów rozwiązania problemu oraz uwzględnienia go w przyszłych decyzjach dotyczących energetyki.

Polska pełna wersja Raportu do pobrania

Jak szacuje Raport energetyka węglowa w Polsce powoduje koszty zdrowotne rzędu 12,5-34,4 mld zł rocznie (3-8,2 miliarda euro).

To pierwsza w historii wycena wpływu na zdrowie energetyki węglowej i jego kosztu monetarnego – stanowi ona część pierwszej ogólnoeuropejskiej wyceny tych kosztów.

Raport przedstawia dowody naukowe na to, że zanieczyszczenie powietrza jest istotnym czynnikiem ryzyka zdrowotnego. Zanieczyszczanie powietrza pogarsza przebieg przewlekłych chorób układu oddechowego i układu krążenia, jak również prowadzi do zwiększenia umieralności w wyniku tych chorób.

Raport szacuje, że w Polsce zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem węgla do produkcji elektryczności jest odpowiedzialne za 3500 przedwczesnych zgonów, 1600 przypadków przewlekłego zapalanie oskrzeli, 1000 nowych hospitalizacji oraz 800 000 utraconych dni pracy rocznie. Koszty zdrowotne ponoszone są przez pacjentów, krajowy system opieki zdrowotnej i całą gospodarkę w wyniku utraty produktywności, a nie przez przemysł energetyczny.

„Publikacja zawiera ważne informacje dotyczące ochrony zdrowia, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu polityki energetycznej” – napisała we wstępie Raportu Genon K. Jensen, dyrektorka HEAL

W Raporcie możemy przeczytać: „Kiedy podejmowane będą decyzje o zamknięciu starej elektrowni węglowej lub planowane będzie rozpoczęcie budowy nowej elektrowni polscy decydenci powinni mieć świadomość kosztów zdrowotnych, wiążących się z tym konkretnym projektem – nie tylko tych, które mieliby ponosić mieszkańcy terenów sąsiadujących z elektrownią, ale też kosztów, wynikających z większego zanieczyszczenia powietrza i ponoszonych przez mieszkańców całego kraju”.

Health and Environmental Alliance (HEAL) to wiodąca europejska organizacji analizująca wpływ środowiska na zdrowie obywateli UE, zrzeszającą organizacje typu non-profit z sektora zdrowotnego i medycznego.