Wczytywanie...

W treści aneksu do umowy ustalono najpóźniejszy termin uzyskania przez Elektrownię Północ finansowania dłużnego dla potrzeb budowy Bloku I i Bloku II na 31 grudnia 2015 r. (najpóźniejszy termin zamknięcia finansowego). Jeżeli tak się nie stanie umowa zostanie rozwiązana.

Kopalnia Bogdanka zawarła 20 grudnia 2011 r. wieloletnią umowę z Elektrownią Północ na dostawy węgla energetycznego do planowanych przez tę spółkę bloków energetycznych w gminie Pelplin. Wartość umowy w 2011 r. szacowano na 10,352 mld złotych netto. Umowa przewiduje, że dostawy węgla będą trwały przez okres pełnych 21 lat.

Warto przypomnieć, że w ostatnich miesiącach Elektrownię spotkały problemy – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 15 kwietnia br. uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający Elektrowni Północ pozwolenia na budowę dla inwestycji „Elektrownia węglowa 2000 MW w Rajkowach – infrastruktura towarzysząca związana z poborem wody i zrzutem ścieków do rzeki Wisły”.

Szczegóły aneksu