Wczytywanie...

Według autora artykułu rozpoczęcie inwestycji utrudniają niesprzyjające warunki makroekonomiczne: wyjątkowo niskie ceny energii elektrycznej na giełdzie przy wysokich nakładach na zakup uprawnień do emisji i węgla oraz trudności ze znalezieniem nabywcy dla całości energii elektrycznej po zadawalającej cenie. Powoduje to trudności ze znalezieniem instytucji finansowych zainteresowanych finansowaniem projektu. Według szacunków na realizację inwestycji potrzeba zaś 12–15 mld zł.

Niejako w tle wskazano, iż na opóźnienia z realizacją inwestycji miały wpływ także skargi ekologów, które doprowadziły w lutym br. do uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku decyzji o pozwoleniu na budowę dla Elektrowni Północ.

Publikacja artykułu na Forsal.pl zbiegła się w czasie z podjęciem przez radnych z Pelplina uchwały, w której wyrazili swoje zaniepokojenie przedłużającymi się procedurami dotyczącymi rozpoczęcia budowy Elektrowni Północ oraz zaapelowali do wszystkich instytucji, samorządów, organizacji, mediów, ośrodków decyzyjnych o intensyfikację działań i wsparcie, które mogłoby przyspieszyć proces decyzyjny tej strategicznej dla naszego regionu inwestycji.

Radni w Pelplinie zdają się nie zauważać problemów ekonomicznych inwestycji. Apele o przyspieszenie budowy Elektrowni Północ nie rozwiążą problemu opłacalności i kurczącymi się możliwościami finansowaniem jej budowy.

Warto zauważyć, iż nowa polityka Europejskiego Banku Inwestycyjnego eliminuje możliwość pożyczek dla największych elektrowni węglowych w Polsce.

Także Nordycki Bank Inwestycyjny w 2012 r. przyjął wytyczne, które uniemożliwiają finansowanie nowych elektrowni o mocy powyżej 50MWt opartych na paliwie węglowym.

Strategiczne decyzje czołowych banków inwestycyjnych w Europie wskazują, iż finansowanie inwestycji opartych na węglu będzie coraz trudniejsze.