Wczytywanie...

Pełna treść listu do inwestora: http://stopep.org/pl,list-do-inwestora

Planowana w rejonie Pomorza Elektrownia Północ o mocy 2000 MW będzie jedną z największych planowanych elektrowni węglowych w Europie (przewidywane roczne zużycie węgla wyniesie około 4,6 mln ton, emisja dwutlenku węgla może przekroczyć 9,4 mln ton).

Elektrownia nie tylko przyczyni się do pogłębienia zmian klimatycznych, lecz wyznaczy także kierunek polskiej polityki energetycznej na najbliższe dziesięciolecia, blokując rozwój odnawialnych źródeł energii. Oznacza to pogłębienie uzależnienia Polski od paliw kopalnych. Inwestycja oznaczać będzie także nieodwracalne zmiany w krajobrazie Pomorza oraz dewastację wartościowych gleb.

Elektrownia poważnie zagrozi chronionym obszarom Natura 2000, w tym cennemu ekosystemowi Dolnej Wisły, która jest siedliskiem wielu cennych gatunków roślin i zwierząt i kluczowym korytarzem migracyjnym chronionych gatunków ryb łososiowatych.

Inwestorem elektrowni jest Kulczyk Investments. Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, dr Jan Kulczyk, jest równocześnie członkiem Climate Change Task Force – grupy skupiającej światowej sławy specjalistów do spraw zmian klimatu, w tym noblistów i ekspertów IPCC. Sprawuje on także urząd Przewodniczącego Rady Dyrektorów Green Cross International, uznanej międzynarodowej organizacji zajmującej się bezpieczeństwem ekologicznym. Budowa nowej elektrowni węglowej stoi w jawnej sprzeczności z działaniami obu tych szanowanych instytucji oraz podważa ich wiarygodność.

Koordynatorem akcji jest Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, organizacją pożytku publicznego, która od 23 lat działa dla ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych Polski – działa na rzecz ochrony dużych ssaków drapieżnych, korytarzy ekologicznych (w tym ochrony dzikiej fauny przy inwestycjach drogowych), oraz ochrony Puszczy Białowieskiej, ostatniego nizinnego lasu Europy o cechach naturalnych.

Więcej informacji: kontakt@stopep.org