Wczytywanie...

Ze względu na brak pozwolenia na budowę spółka Polenergia, w ramach której powstaje Elektrownia Północ, zawiesiła rozmowy z bankami odnośnie finansowania inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że nie uzyska go także od spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), która działa w ramach programu Inwestycje Polskie, zapewniającego finansowanie długoterminowych, a przede wszystkim rentownych projektów infrastrukturalnych realizowanych na terytorium Polski. Odpowiedzi nie doczekało się dotąd także pytanie mediów o to, jakie modele finansowania bierze pod uwagę inwestor. Wszystkie te niewiadome stawiają pod dużym znakiem zapytania optymistyczne zapewnienia inwestora, że projekt ten zostanie zrealizowany.

Brak finansowania i zakończenia procedur administracyjnych oznacza również, że kontrakt podpisany z francuskim gigantem Alstom wybranym na generalnego wykonawcę inwestycji nie wchodzi w życie. Biorąc pod uwagę, że inwestor wciąż nie jest w stanie podać nawet orientacyjnego terminu rozpoczęcia prac, zapowiadane w prasie ukończenie pierwszego z bloków Elektrowni Północ w 2019 roku wydaje się co najmniej wątpliwe i pozostaje w strefie spekulacji.

Kłopoty z uzyskaniem finansowania są konsekwencją szeregu poważnych błędów, którymi inwestycja obarczona jest już od etapu planowania. Inwestor wciąż nie posiada szeregu pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu:

  • pozwolenia zintegrowanego, które zostało uchylone przez Ministra Środowiska 15 września 2011 roku na wniosek ClientEarth,
  • pozwolenia na budowę uchylonego 14 lutego 2012 roku na wniosek organizacji ClientEarth i Eko-Kociewie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku,
  • pozwolenia na budowę magistrali wodno-ściekowej, które uchylił Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyrokiem z dnia 15 marca 2013 roku.

W lutym 2014 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) stwierdził w części nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Elektrowni Północ, przyznając tym samym rację pozarządowym organizacjom ekologicznym i przyrodniczym ClientEarth Poland, EkoKociewie, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace Polska oraz Fundacja WWF Polska.

Elektrownia Północ przegrała też dwie sprawy w WSA, który potwierdził konieczność udziału społecznego w procedurach dot. pozwolenia na budowę dla magistrali, czemu sprzeciwiał się inwestor. Elektrownia Północ planowana w gminie Rajkowy na Pomorzu jest największą planowaną elektrownią węglową w Europie. Jej budowa i eksploatacja pociągnie za sobą szereg poważnych, negatywnych skutków środowiskowych i społecznych, w tym zagrożenie dla zdrowia ludzi, dewastację terenów cennych przyrodniczo oraz nieodwracalne zmiany w lokalnym krajobrazie kulturowym i historycznym, w tym dla wpisanego na listę UNESCO zamku krzyżackiego w Malborku.

Kontakt: kontakt@stopep.org