Wczytywanie...

Część druga raportu dotyczy wpływu zmian klimatu na ludzkość i środowisko do chwili obecnej i w przyszłości oraz potencjalnych działań, które mogą złagodzić skutki globalnego ocieplenia.

Wnioski ekspertów z IPCC nie tchną optymizmem. Podczas gdy skutki globalnego ocieplenia są boleśnie odczuwalne na całym świecie, nie jesteśmy przygotowani by stawić czoło powodowanym przez nie zagrożeniom. Co więcej, działania podejmowane obecnie stanowią w dużej mierze zaledwie spóźnioną reakcję na istniejące problemy, wciąż brakuje natomiast aktywnego zapobiegania zagrożeniom, które ogrzanie planety spowoduje w niedalekiej przyszłości.

Wzrost temperatury globu stwarza bezprecedensowe zagrożenia dla produkcji żywności, zasobów wody, ludzkiego zdrowia i funkcjonowaniu ekosystemów na całym globie. Choć odpowiedzialność za wywołanie kryzysu klimatycznego spada głównie na kraje uprzemysłowione, najbardziej katastrofalne skutki zmian klimatu spadają na mieszkańców rejonów najbiedniejszych.

„Zagrożenia powodowane przez zmiany klimatu są wszechobecne ale istnieją szanse by na nie skutecznie odpowiedzieć” - piszą naukowcy wskazując drogę wyjścia z globalnego kryzysu. Poza zintensyfikowaną ochroną klimatu, kwestią kluczową jest adaptacja do zmian, które już nastąpiły i do przyszłych zjawisk, których nie możemy już powstrzymać. Ostrzegają jednak, że wraz ze wzrostem ocieplenia gwałtownie wzrasta poziom zagrożenia, któremu coraz trudniej będzie przeciwdziałać.

Publikowany co 6 lat Raport IPCC to efekt pracy setek wiodących naukowców i najważniejszy, najbardziej kompleksowy i wyczerpujący dokument podsumowujący obecny stan wiedzy naukowej na temat zmian klimatu. Kolejne części piątego raportu ukażą się w kwietniu i listopadzie 2014 roku.

Treść Raportu