Wczytywanie...

W sobotę, 28 czerwca 2014 r. w Tczewie odbędzie się spotkanie dla mieszkańców poświęcone budowie elektrowni węglowej w Rajkowach koło Pelplina. W debacie wezmą udział organizacje społeczne – przyrodnicze, zdrowotne i prawne. Będzie to szansa na poznanie kluczowych informacji dotyczących planowanej inwestycji w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych.

Podczas dyskusji mieszkańcy dowiedzą się: jaki jest stan prawny inwestycji oraz jaki wpływ będzie ona miała na zdrowie ludzi i stan środowiska. Organizacje pozarządowe podkreślają, że konsultacje społeczne, które zostały przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Tczewie ograniczyły się do udostępnienia raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, który z istoty rzeczy jest pisany trudnym, specjalistycznym językiem. Zabrakło natomiast otwartej debaty publicznej na temat wpływu inwestycji na Kociewie. W efekcie, mieszkańcy wciąż niewiele wiedzą o tym, co ma powstać w okolicy ich domów.

Każdy ma zagwarantowane prawo do informacji oraz do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. Każdy zatem może mieć realny wpływ na to, jakie są podejmowane decyzje dotyczące inwestycji na nie wpływających, a w rezultacie na to, jak wygląda nasze otoczenie i jaki ma ono wpływ na nasze zdrowie – komentuje Małgorzata Smolak z Fundacji ClientEarth, skupiającej prawników działających na rzecz środowiska.

Małgorzata Smolak podczas spotkania opowie o tym, jaki jest aktualny stan prawny inwestycji oraz jakie są prawa mieszkańców do udziału w procesie decyzyjnym.

O wpływie inwestycji na zdrowie opowie Łukasz Adamkiewicz, ekspert z międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL), specjalizującej się w badaniu wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie. Każda emisja zanieczyszczeń powietrza oddziałuje na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

W raporcie inwestora brakuje informacji o potencjalnym wzroście zapadalności na choroby układu oddechowego i układu krążenia u ludzi narażonych na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem z elektrowni. Brakuje także danych dotyczących prawdopodobnego wzrostu stężenia tzw. ozonu troposferycznego znacznie obniżającego jakość upraw – wyjaśnia Łukasz Adamkiewicz, doradca ds. wpływu zanieczyszczeń na zdrowie z organizacji HEAL.

Zdaniem organizatorów tak ważna decyzja, jak zgoda na budowę elektrowni powinna być podjęta w oparciu o ogólnodostępne, rzetelne informacje i rozważenie wszystkich za i przeciw w taki sposób, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla mieszańców Kociewia i całego Pomorza. W ocenie organizatorów debata na temat wpływu elektrowni na zdrowie ludzi jest jednym z kluczowych elementów tej dyskusji. Pozwoli ona nie tylko zapełnić lukę w informacji, lecz także umożliwi udział w dyskusji i kształtowaniu przyszłości regionu tym mieszkańcom, których głosy do tej pory nie były słyszane.

Elektrownia Północ o mocy 1600 MW ma być jedną z największych nowych elektrowni węglowych w Europie. Według planów ma powstać na cennych terenach rolniczych w miejscowości Rajkowy koło Pelplina. Poza głównymi budynkami elektrowni na inwestycję składają się system drogowy i torowy, rurociągi do transportu wody chłodniczej z rzeki i ścieków do Wisły oraz linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia.

Termin debaty: 28 czerwca 2014, godzina 16:00
Miejsce: Fabryka Sztuk, ul. 30 stycznia 4, Tczew

Więcej informacji:
Diana Maciąga, tel. 501 285 417
e-mail: kontakt@stopep.org
http://www.stopep.org